Toimenkuvat

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu killan ja hallituksen kokoukset koolle, kokoaa esityslistat, on perillä killan ympärillä tapahtuvista asioista, edustaa kiltaa, pitää huolta, että killan sääntöjä noudatetaan ja toimii monella tapaa killan yhteyshenkilönä.

Varapuheenjohtaja

Hommat oikeastaan riippuu puheenjohtajasta. Kannattaa pitää silmät auki ja itsensä kärryillä killan tapahtumista niin pienessä kuin suuressakin mittakaavassa. Voi esimerkiksi huolehtia puheenjohtajan apuna siitä, että asiat hoidetaan niin kuin ne on sovittu ja että killassa tehdään järkeviä asioita.

Sihteeri

Sihteeri toimii sihteerinä hallituksen ja killan kokouksissa. Tämä tarkoittaa pöytäkirjojen kirjoittamista, joista käy ilmi kokousten kulku ja tehdyt päätökset. Sihteeri on täten myös hyvin perillä killassa tapahtuvista asioista.

Rahastonhoitaja

On perillä killan rahallisuudesta sekä rahaliikenteestä. Suurin osa toimesta on laskujen maksamista ja tuloslaskelmien tekemistä tapahtumista. Rahastonhoitajan täytyy olla täsmällinen ja tietoinen killan järjestämistä tapahtumista. Rahastonhoitaja tekee lähimmin yhteistyötä projekti- ja yrityssuhdevastaavan sekä EI-sektorin kanssa.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan tehtävänä on pitää yllä nykyisiä yrityssuhteita ja luoda uusia. Haalarimainoksien, tapahtumasponsorien ja muiden yhteistyömahdollisuuksien muodossa. Yrityssuhdevastaava kilpailuttaa ja tilaa haalarit. Lisäksi yrityssuhdevastaava suunnittelee yleensä yhdessä excursiovastaavan kanssa yritysvierailut. Yrityssuhdetoimihenkilö(t) auttavat yrityssuhdevastaavaa.

Tiedottaja

Tehtävänä on vastaanottaa killalle eri tahoilta tulevaa tiedotusta ja koostaa siitä viikottainen tiedotekooste sähköpostiin sekä välittää Facebookin kautta tiedotusta killan ja fuksien Facebook-ryhmiin.

Projektivastaava

Projektivastaava on päävastuussa kaikista killan järjestämistä tapahtumista. Vuoden tärkeimpiä tapahtumia ovat killan vuosijuhlat, perinteiset I love Mondays -bileet ja LTKY:n bilekierron tapahtumat. Killan emäntä ja isäntä sekä projektisihteeri(t) auttavat tapahtumien toteutuksessa.

Emäntä/Isäntä

Emännän ja Isännän tehtävänä on toimia projektivastaavan apuna killan tapahtumien toteutuksessa. Lisäksi järjestämme perinteisiä tiistaisauniksia muiden kiltojen EI-sektorien kanssa.

Edunvalvontavastaava

Tehtävänä on toimia killan ensisijaisena edunvalvonnan ajajana ja koulutuspoliittisena jyyränä. Jos killan jäsenillä on huolia ja murheita liittyen opetukseen tai koulutukseen ylipäänsä, viet asiat koulutusohjelman vastuuhenkilöille tai tarvittaessa LTKY:lle. Osallistut koulutusohjelman kokouksiin yhdessä puheenjohtajan kanssa, osallistut edunvalvontatoimikuntaan (jonka puheenjohtajana toimii LTKY:n edunvalvonnasta vastaava henkilö), järjestät kerran lukukaudessa kiltahuonekahvit ja yhdessä kurssipalautevastaavan kanssa kurssipalautetilaisuuden (Näihin aina kahvia ja pullaa, mutta Aalefin/Kampusravintoloiden pullat ovat aika kalliita. Kurssipalautetilaisuuksiin osasto kustantaa pullat.) Edunvalvontavastaavan tehtävä on yksi tärkeimmistä, sillä toimit latelaisten äänenkannattajana monessa eri päättävässä elimessä.