Pöytäkirjat & Säännöt

Lateksii:n kokousten julkiset pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: Lateksii ry. pöytäkirjat.

Killan säännöt: Säännöt.
Merkkiohjesääntö: Merkkiohjesääntö

Pöytäkirjojen liitteitä on mahdollista pyytää killan hallitukselta.