Pöytäkirjat & Säännöt

Lateksii:n kokousten julkiset pöytäkirjat löytyvät osoitteesta: Lateksii ry. pöytäkirjat.

Pöytäkirjojen liitteitä on mahdollista pyytää killan hallitukselta.