Yleistä

Lateksii ry on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston laskennallisen tekniikan opiskelijoiden kilta. Lateksiin tarkoituksena on ajaa laskennallisen tekniikan opiskelijoiden etuja, kehittää opetusta Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Olemme aktiivisesti mukana ajamassa jäsenistömme etuja ja kehittämässä opetuksen laatua ja sisältöä esimerkiksi keräämällä kurssipalautetta kaikista koulutusohjelman kursseista.

Mitä on laskennallinen tekniikka?

Laskennallinen tekniikka on uusi tieteenhaara, joka tutkii ilmiöitä ja ratkaisee ongelmia simulaation, mallintamisen ja visualisoimisen avulla. Laskennallinen tekniikka tarjoaa työkaluja tutkia ilmiöitä ja ratkaista ongelmia, joita on ennen ollut mahdotonta, kallista tai jopa vaarallista tutkia kokeellisesti tai teoreettisen analyysin avulla.

Laskennallisen tekniikan sovelluksia

Laskennallinen tekniikka soveltuu tutkimaan miltei mitä tahansa ilmiötä tai systeemiä. Muutamia esimerkkejä mahdollisista sovelluksista:

  • Sää: Entistä tarkemmat sääennusteet, ilmaston mallintaminen.
  • Kaupunki- ja liikennesuunnittelu: Teiden ja kaupunkien muutoksien vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen.
  • Lääketiede: Tautien ja virusten leviäminen väestössä.
  • Fysiikka: Alkeishiukkasten tutkiminen ja mallintaminen.
  • Astrofysiikka: Fysiikan ilmiöiden ennustaminen planeetoissa ja galakseissa.
  • Tietotekniikka: Puolijohdekomponenttien simuloiminen, uusien tietokoneiden suunnitteleminen.
  • Turvallisuus: Luonnononnettomuuksien ja erilaisten hätätilanteiden simuloiminen.